7 Công Cụ Ai Này Sẽ Giúp Bạn Trở Nên Giàu Có

🤖 Giới thiệu về Công cụ AI
   – Các công cụ AI sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn hoặc tiết kiệm thời gian hơn.
   – Tầm quan trọng của việc các công cụ AI phải liền mạch trong quy trình làm việc.
🌐 Sự phát triển của việc xây dựng trang web
   – Những thách thức phát triển trang web truyền thống.
   – Tác động của WordPress, Wix và Shopify.
   – Giới thiệu về các công cụ AI như 10web.io và Durable.co
   – Làm thế nào AI có thể xây dựng và thiết kế trang web một cách nhanh chóng.
📹 Sáng tạo nội dung dạng ngắn
   – Sự gia tăng của nội dung dạng ngắn.
   – Những thách thức khi thuê biên tập viên toàn thời gian.
   – Vai trò của Opus clip trong việc chuyển đổi nội dung dạng dài sang dạng ngắn.
   – Khả năng tìm móc và tăng tính lan truyền của AI.
📧 Đơn giản hóa việc phản hồi qua email
   – Thách thức của phản hồi email do AI tạo ra.
   – Giới thiệu Chat GPT Writer.
   – Cách Chat GPT Writer hợp lý hóa các phản hồi email.
💬 Nâng cao hỗ trợ khách hàng
   – Vai trò của AI Lero của Tidio trong việc hỗ trợ khách hàng.
   – Cách AI xử lý các câu hỏi thường gặp.
   – Khả năng của AI dựa trên văn bản để hỗ trợ các nhóm hỗ trợ con người.
📑 Tóm tắt tài liệu bằng DocuAsk
   – Thử thách đọc những tài liệu dài.
   – Cách DocuAsk đơn giản hóa quy trình bằng cách kích hoạt các câu hỏi.
   – Lợi ích tiết kiệm thời gian khi sử dụng AI để phân tích tài liệu.
🚀 Copilot cho Microsoft Suite
   – Tính linh hoạt của Copilot của Microsoft trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.
   – Ví dụ về các tác vụ Copilot có thể thực hiện trong Microsoft Suite.
   – Hiệu quả và tiềm năng tiết kiệm thời gian của Copilot.
🎨 Tạo nội dung sáng tạo với Adobe Firefly
   – Khả năng tạo nội dung độc đáo của Adobe Firefly.
   – Cách Firefly nâng cao tính sáng tạo và chất lượng.
   – Ví dụ về ứng dụng của Firefly trong việc tạo hình ảnh.
🚀 Kết luận: Tận dụng các công cụ AI
   – Tầm quan trọng của việc nhận ra các công cụ AI có giá trị.
   – Tận dụng xu hướng AI để tiết kiệm thời gian và kiếm tiền.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng