Cách thoát ra khỏi Family Google

26 / 100
Thoát ra khỏi Family google
Lỗi trong hình khi bạn tham gia một Family mới mà chưa thoát Family cũ
Bước 1:

Truy cập trang https://families.google.com/families bằng tài khoản Google của bạn.

123

Bước 2:

Bấm vào biểu tượng 3 dấu gạch ngang trong hình:

111

Bước 3:

Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:

22

Bước 4:

Nhập lại mật khẩu và bấm tiếp theo:

111

Bước 5:

Chọn “Rời khỏi nhóm gia đình”:

b

Bước 6:

Có thông báo như hình ảnh là thoát Family thành công!

b