Khóa học cấp tốc về kinh doanh ChatGPT

3.000.000 1.500.000

ChatGPT dành cho người mới bắt đầu đến chuyên gia: Hướng dẫn dành cho chủ doanh nghiệp/ marketer/coach về việc bắt đầu hoặc mở rộng quy mô kinh doanh bằng ChatGPT & OpenAI!