Mua Tài Khoản Linkedin Business Premium 1 Năm

2.400.000

Nâng cấp Linkedin Premium Business:  1.300.000d/ 6 tháng, 2.400.000đ/1 năm, Bảo hành toàn thời gian

Lợi ích Linkedin Premium Business

– Truy cập LinkedIn Learning (Lynda) với toàn quyền truy cập 10.000 khóa học

– 15 tin nhắn InMail mỗi tháng.

– Xem bạn đã xuất hiện trong bao nhiêu tìm kiếm và bao nhiêu người đã xem hồ sơ của bạn. –

– Thông tin chi tiết về ứng viên.

– Mở khóa huy hiệu Premium LinkedIn

– Bổ sung thông tin về công việc đã đăng.

– Thông tin lương bổ sung.

– Truy cập vào các video học tập theo yêu cầu.

– Tiếp tục tạo với Resume Builder.

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng