Mua Tài khoản Turnitin 1 Năm

720.000

Turnitin là một phần mềm check đạo văn nổi tiếng nhất hiện nay. Nó sẽ kiểm tra có những câu nào trong bài luận giống với nội dung đã có và trả về kết quả cho biết bài luận có bao nhiêu % nội dung trùng lặp.