Mua Tài Khoản Uptodate Advanced + Offline 1 Năm

720.000

Tài khoản Uptodate advanced + offline bản quyền dùng để truy cập vào hệ thống phần mềm tài nguyên y tế Uptodate. Là nguồn hỗ trợ các quyết định lâm sàng nhận được được tin dùng của hơn 1,9 triệu bác sĩ trên toàn thế giới và đến 90% các tổ chức giảng dạy y tế tại Mỹ.

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng