Parallels Desktop for Mac

1.690.000

  • Bản quyền: Chính hãng Parallels
  • Phiên bản: Parallels Desktop 18 for Mac
  • Bao gồm: Parallels Desktop for Mac, Parallels Access, Parallels Toolbox
  • Hạn sử dụng: vĩnh viễn
  • Hỗ trợ: macOS (Intel và M1/ M2)
Danh mục: Từ khóa:
Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng