SalesBlink – Tìm khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến dịch tiếp cận bán hàng

23.000.000 3.500.000

Tìm khách hàng tiềm năng, xây dựng chiến dịch tiếp cận bán hàng được cá nhân hóa, tự động hóa theo dõi, lên lịch cuộc họp, chốt giao dịch và tăng gấp 10 lần doanh thu của bạn. 💵

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng