Tài khoản DirecTV (Premier,Ultimate,xtra,choice…)

250.000

Dịch vụ truyền hình vệ tinh của tài khoản  DirecTV có tất cả các kênh bạn muốn — bao gồm VÉ CHỦ NHẬT NFL và các kênh cao cấp như HBO và SHOWTIME.

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng