Tài khoản Lumosity 1 năm

299.000

Lumosity là một chương trình rèn luyện trí não với hơn 50 trò chơi được thiết kế bởi các nhà khoa học thần kinh để cải thiện các kỹ năng nhận thức bằng cách luyện tập chúng lặp đi lặp lại với các trò chơi. Các trò chơi Lumosity là nguồn gốc của các nhiệm vụ thường được sử dụng trong tâm lý học nhận thức, chẳng hạn như nhiệm vụ bên sườn Eriksen và bài kiểm tra khai thác khối Corsi.

Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng