Tài khoản Scribd Premium 6 tháng, 1 năm

160.000

Scribd là thư viện kỹ thuật số lớn tốt nhất nhất hiện nay. Với Tài khoản Scribd Premium, bạn có thể đọc hàng nghìn đầu sách điện tử, hàng trăm tạp chí, cũng như có thể nghe rất nhiều sách audio, chơi game, giải trí,.. và rất nhiều tính năng có ích khác

  • 160k/ 6 tháng
  • 300k/ năm
Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng