Tài khoản Storyblocks 1 năm

1.400.000

VideoBlocks, một dịch vụ lưu trữ video miễn phí bản quyền phổ biến và một thị trường đồ họa, đã tung ra một dịch vụ lưu trữ ảnh, video và âm thanh mới có tên StoryBlocks. Vì tôi là một fan hâm mộ lớn của Storyblocks Video (f.k.a Videoblocks) trong một thời gian khá dài, tôi rất vui khi được thử nghiệm nền tảng mới của họ. Và hôm nay, sau một năm sử dụng, tôi sẵn sàng chia sẻ ý kiến của mình với các bạn.