Tài khoản TradingView Pro, Pro+, Premium 1 Năm

2.000.000

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư rất thích công cụ Tài khoản TradingView Pro này, và một số thậm chí còn đăng ký phiên bản chuyên nghiệp. Nhưng TradingView có xứng đáng không?