Hiển thị tất cả 5 kết quả

Zoom là gì? Zoom là một phần mềm hội họp trực tuyến, cho phép nhiều người kết nối với nhau từ xa. Người dùng có thể tham gia các cuộc họp, hội thảo, lớp học trực tuyến thông qua Zoom.