Hiển thị tất cả 8 kết quả

Microsoft Office được sử dụng rộng rãi trong các môi trường doanh nghiệp, giáo dục và cá nhân. Bộ phần mềm này giúp người dùng tạo, chỉnh sửa, quản lý và chia sẻ tài liệu một cách hiệu quả. Microsoft Office hiện có các phiên bản khác nhau, bao gồm Office 365 (dịch vụ dựa trên đám mây), Office 2019, và các phiên bản trước đó như Office 2016, Office 2013, v.v.