Hiển thị tất cả 5 kết quả

VPN (Virtual Private Network) là một dịch vụ giúp bạn kết nối internet một cách an toàn và bảo mật hơn.

Cách Hoạt Động

–  VPN mã hóa dữ liệu của bạn và gửi nó qua một “đường hầm” an toàn đến máy chủ VPN.

–  Từ máy chủ VPN, dữ liệu của bạn sẽ tiếp tục được gửi đến đích cuối cùng.

Lợi Ích Của VPN

– Bảo vệ quyền riêng tư: VPN giúp ẩn địa chỉ IP của bạn và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

– Truy cập nội dung bị chặn: VPN cho phép bạn truy cập các trang web và dịch vụ bị chặn theo khu vực.

– An toàn khi sử dụng Wi-Fi công cộng: VPN bảo vệ dữ liệu của bạn khi sử dụng mạng Wi-Fi công cộng.