Tài khoản DataCamp Premium 1 năm

750.000

Tài khoản DataCamp Premium cung cấp các chương trình về khá nhiều kỹ năng và điều này được thể hiện rõ ràng trong phạm vi các khóa học mà họ có như DataCamp Python, DataCamp R, DataCamp SQL và DataCamp Spreadsheet.

Gía bán tài khoản DataCamp Premium tại Professorvn: 550k/ 6 tháng, 750k/ năm